ŚWIATŁO NEGATYWU

Architektura wystawy fotografii z Archiwum Ringelbluma i Archiwum Jerzego Lewczyńskiego

__

Light of the Negative

Design for exhibition of images from the Ringelblum Archive and the Jerzy Lewczyński Archive.